Service en Retouren

Service

Bij Coollingerie.nl kunt u rekenen op een snelle en correcte service.

U kunt de klantenservice bereiken via email: info@coollingerie.nl

We proberen uw mail op werkdagen direct te beantwoorden, maar uiterlijk binnen 5 uur heeft u een reactie.

Email: info@coollingerie.nl

Annuleren:

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Coollingerie.nl reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Recht op retourneren: (afkoelingsperiode)

U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie artikel 6.3 van onze algemene voorwaarden.

Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen inclusief retour / ruilformulier naar onderstaand retouradres. Coollingerie.nl zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen van te voren schriftelijk aan Coollingerie.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

Opmerking:

Wegens hyginische redenen kunnen de volgende artikelen niet worden geretourneerd.

 1. String/Shorts
 2. Panty’s
 3. Kostuums dit is helaas noodzakelijk I.V.M misbruik.

Ook de volgende items kunnen niet terug gezonden worden.

 1. Items waarvan de kaartjes zijn verwijderd
 2. Items die ruiken naar sigaretten rook of parfum
 3. Items met vlekken
 4. Items niet in de originele verpakking

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen maken wij gebruik van een retour / ruilformulier. Tevens hebben we uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit Belgie dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Retouradres:

Coollingerie.nl

Beethovenlaan 126

6865 EE, Doorwerth

Gelderland

Nederland

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Coollingerie.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

Standaard Garantie:

Coollingerie.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

De garantietermijn van Coollingerie.nl is geldig voor 30 dagen. Coollingerie.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Coollingerie.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Coollingerie.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Coollingerie.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Coollingerie.nl gegrond worden bevonden, zal Coollingerie.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Coollingerie.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Coollingerie.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Coollingerie.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien:

 1. Zolang de afnemer jegens Coollingerie.nl in gebreke is.
 2. De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 3. De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Coollingerie.nl zijn behandeld.
 4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Condities:

 1. Voordat er producten retour gezonden worden dient Coollingerie.nl eerst op de hoogte te worden gesteld.
 2. Onze garantie is niet geldig voor schade aan producten ontstaan door onzorgvuldig gebruik.
 3. Retourneren moet geschieden binnen 30 dagen na aankoop met de bijgevoegde rekening.
 4. Ongefrankeerde pakketten worden door ons geweigerd.
 5. De kosten voor het retourneren worden niet gedragen door Coollingerie.nl maar door de klant.